Tài liệu máy vắt sổ Siruba 700QD

TÀI LIỆU MÁY MAY SIRUBA 0 lượt xem
Tài liệu máy vắt sổ Siruba 700QD

Tài liệu máy vắt sổ Siruba 700QD

Tài liệu máy vắt sổ Siruba 700QD, 988QD, 700Qe , 988Qe Hệ thống dẫn chỉ được tối ưu hóa toàn diện, trạng thái độ căng của chỉ đều được xem xét tính toán trong từng chi tiết, đã thực hiện được khả năng kiểm soát chỉ tuyệt vời. Việc tổng hợp điều chỉnh lại bàn răng đưa, chân vịt và dao cắt vải, đã làm cho tính năng của bàn răng đưa đạt được hiệu suất tối ưu. Trong tính khả dụng về độ dày mỏng của vải, thì về mặt quy cách 700L có tính phù hợp toàn diện hơn, thực hiện được chất lượng may làm cho người ta cảm thấy hài lòng.

選 針 盒 顯

錯誤 錯誤 碼

Hoạt động Lỗi hộp Mã số

現象 現象 說明

Nguyên nhân của Vấn đề

解決 措施

Đo lường và Giải pháp

Err 1,2 電流 電流 保護 (1:體 體 /2:軟體)

Quá dòng

Sự bảo vệ

(1: Phần cứng

2: Phần mềm)

1. 電源 電源。

1. Tắt nguồn.

2. 確認IPM模組 ⼯作 正常。

2. Kiểm tra xem mô-đun IPM có bình thường không.

3.⼀ 分鐘 後 重新 送 電 。。 控制器 若 仍有 錯誤 顯⽰ 顯⽰ , , 請 控制

3. Khởi động lại hộp điều khiển sau 1 phút. Nếu mã lỗi vẫn xảy

ra, vui lòng đổi hộp điều khiển và liên hệ với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Lỗi 3,4 電壓 電壓 保護 (3.交流 /4.整電壓 後 電壓) Về điện áp

Sự bảo vệ (3. AC 4.

Chỉnh sửa)

1.電源 電源。

1. Tắt nguồn.

2. 請 檢查 是否 插 錯 供應 供應 電源 或。

2.  Kiểm tra xem hộp điều khiển có được cấp nguồn sai hoặc điện áp

quá cao hay không.

3. 如 電壓 過⾼ , 則 待 待 電壓 正常 後 後 重新 開機 如 如 無 ,

— ,

3.Nếu điện áp quá cao, vui lòng đợi khởi động lại sau khi nguồn trở lại bình

thường. Nếu không, hãy khởi động lại hộp điều khiển sau 1 phút.

4.若 仍有 錯誤 錯誤 顯⽰ 顯⽰ , 請 更換 控制器 並

4.Nếu mã lỗi vẫn xảy ra, vui lòng đổi hộp điều khiển và liên hệ

với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Lỗi 5 電壓 電壓 保護

Ở dưới

Vôn

Sự bảo vệ

1.電源 電源。

1. Tắt nguồn.

2. 請 檢查 是否 插 錯 供應 供應 電源 或。

2.  Kiểm tra xem hộp điều khiển có được cấp nguồn sai hoặc điện áp

quá thấp hay không.

3. 如 電壓 過低 , 則 待 待 電壓 正常 後 後 重新 開機 如 如 無 ,

— ,

3.Nếu điện áp quá thấp, vui lòng đợi khởi động lại sau khi nguồn trở lại bình

thường. Nếu không, hãy khởi động lại hộp điều khiển sau 1 phút.

4.若 仍有 錯誤 錯誤 顯⽰ 顯⽰ , 請 更換 控制器 並

4.Nếu mã lỗi vẫn xảy ra, vui lòng đổi hộp điều khiển và liên hệ

với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Err 7 堵 轉 檢 知 遮 斷

Về mô-men xoắn

1.電源 電源。

1.Tắt nguồn.

2. 檢查 ⾺達 動⼒ 動⼒ 線 插頭 配線 是否。 Kiểm tra kết nối cáp nguồn động cơ.

3. 是否 有 異物 纏繞 機頭 、 、 其他 機械 結構 異常 異常 或 或 紡織 紡織 物

3. Kiểm tra xem có bất thường nào trên đầu máy, bất thường về cơ chế khác hay

không, hoặc liệu vải có quá dày hay không.

4. 切⼑ 是否 磨耗 需 需。

Kiểm tra xem tông đơ đã bị mòn và cần thay thế hay

chưa.

5.   排除 後 重新 送 電 , , 若 仍 無法 運轉 運轉 , 請。

5. Khởi động lại hộp điều khiển sau khi khắc phục sự cố. Nếu mã lỗi vẫn

còn đó, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Err 8 通訊 異常 Hoạt động Hộp

Giao tiếp về lỗi

1. 電源 電源。

1. Tắt nguồn.

2. 送 電 , , 仍 仍 無法 正常 運轉 , 請

2. Bật nguồn trở lại. Nếu máy vẫn không thể hoạt động bình

thường, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Err 20 控制器 過熱

保護

Hộp điều khiển

Làm nóng Sự bảo vệ

1. 電源 電源 ,10分鐘 後 重新 送 電。

1. Tắt nguồn. Khởi động lại hộp điều khiển sau 10 phút.

2. 控制器 若 仍有 故障 燈 顯⽰ 顯⽰ , 請。

2.Nếu mã lỗi vẫn xảy ra, vui lòng đổi hộp điều khiển và liên hệ

với kỹ thuật viên có chuyên môn

Lỗi 21 編碼 編碼 板

異常

Động cơ

Mã hoá

Khác thường

1.電源 電源。

1. Tắt nguồn.

2. 檢查 電機 編碼 器 器 線 線 是否 接觸不良 或 ⾺達 編碼 器

2.Kiểm tra đầu nối giữa bộ mã hóa động cơ và hộp điều khiển hoặc nếu có bất kỳ sự cố nào trên bảng mã hóa động cơ.

3.排除 後 重新 送 電 , , 若 仍 無法 運轉 運轉 , 請。

3. Bật nguồn trở lại. Nếu máy vẫn không thể hoạt động bình

thường, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Err 22 控制器 溫度異常 保護

Bộ điều khiển

nhiệt độ

khác thường

sự bảo vệ

1. 電源 電源 ,10分鐘 後 重新 送 電。

1. Tắt nguồn. Khởi động lại hộp điều khiển sau 10 phút.

2. 控制器 若 仍有 故障 燈 顯⽰ 顯⽰ , 請。

2.Nếu mã lỗi vẫn xảy ra, vui lòng đổi hộp điều khiển và liên hệ

với kỹ thuật viên có chuyên môn.

開關 開關 檢

知 遮斷

Công tắc an toàn

Lỗi

模式 模式 下 下 , 符號 符號 時 時 時:

Khi biểu tượng quay động cơ dừng trong Chế độ bình thường:

1.關閉 電源 , 檢查 檢查 安全 安全 感測器。

1. Tắt nguồn và kiểm tra kết nối của cảm biến an toàn.

2. 排除 後 重新 送 電 , , 若 仍 無法 運轉 運轉 , 請。

2. Bật nguồn trở lại. Nếu máy vẫn không thể hoạt động bình

thường, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên có chuyên môn.

Tài liệu máy vắt sổ Siruba 700QD

Tài liệu ngành may máy vắt sổ siruba 700D
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *