Tài liệu máy vắt sổ bo tay 700KS

TÀI LIỆU MÁY MAY SIRUBA 0 lượt xem
Tài liệu máy vắt sổ bo tay 700KS

Tài liệu máy vắt sổ bo tay 700KS

Tài liệu máy vắt sổ bo tay 700KS Điều chỉnh độ cao khi trạng thái tăng song ở vị trí nâng cao ,điều chỉnh ốc lỏng ra SM532 có thể điều chỉnh lên xuống ,sau cho tăng song và mặt cắt D6 có khoản cách là 1.0~2.0mm。

điều chỉnh hướng trái phải con lăn  (1) làm lỏng con ốc SM441 và con ốc lục giác bên trong SM514 (2) giữ lo xo FD621 đừng chuyển
động ,điều chỉnh trái phải con ốc lục giác SM514 bắt đầu hoạt động con lăn và đưa vải vào  Trạng thái hướng ở một gốc (3) xiết chặt con ốc lục giác SM514 và con ốc SM441。

điều chỉnh cụm dao cắt có khoản cách nới rộng con ốc ,chuyển động van hơi trục quay,chuyển động theo hướng A,cụm dao FD112C và cụm dao cố định FD616 khớp với

nhau lỗ hở sẽ biến lớn , chuyển động theo hướng B , lỗ sẽ biến nhỏ lại .điều chỉnh độ khớp với nhau khoản 1.0 ~ 2.0m.(khoản khớp với nhau trong trạng thái máy xuất
xưởng )
Theo điều kiện của máy ,xoay điều tiết con ốc SK462 vận hành cụm dao và cô 1định khoản cách con dao .

(Nên tăng khoảng cách khi sửdụng vải mỏng và giảm khoảng cách khi sử dụng vải dày. ) điều chỉnh vị trí lỗ thổi hơi
Điều chỉnh hướng trái và phải của con lăn(phương pháp điều chỉnh xem lại cách
phía trên ), Căn chỉnh vạch màu đỏ với tâm của dây thun (lỗ thổi cho băng nằm dưới đường màu đỏ) (Hình A). Vui lòng
chú ý , bánh lăn dài có 2 sợi dây đỏ ,khi sử dụng dưới 0.30m dây thun ,sử dụng dây đỏ bên phải đặt dây thun ngay giữa vị trí (hình B),sử dụng trên 0.30m dây thun , sử dụng dây đỏ bên tay trái đặt ngay giữa dây thun có thể hoạt động được

700KS_LFD6_ VĂT SỔ MAY BO
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *