Tài liệu máy may jack 2000A

TÀI LIỆU MÁY MAY JACK 0 lượt xem

Tài liệu máy may jack 2000A

Tài liệu máy may jack 2000A JK-2000A chương trình P và bảng báo lỗi máy may jack 1 kim và 2 kim về chương trình thông số chỉnh hộp điện tử máy may

Tài liệu máy may jack 2000A
Tài liệu máy may jack 2000A
技术员参数
Tham số dành cho kỹ thuật viên
(Nhấn P + Nâng chân vịt)
Tham số
Tham số
默认值
Chỉ số mặc định
Phạm vi tham số
Phạm vi số
Note
Nội dung
P00 200 100-800 Tốc độ bắt đầu may
Tốc độ mũi nhọn
P01 3500 200-5000 自由缝最高速度
Tốc độc tối đa của may tự do
P02 3000 200-5000 定长缝最高速度
Tốc độ tối đa của may không đổi
P03 3000 200-5000 手动倒缝高速度
Tốc độ tối đa của lại mũi tay
P04 200 100-800 补针速度
Tốc độ bù mũi
P05 250 100-50 剪线速度
Tốc độ cắt chỉ
P06 0 0-1 Lựa chọn bắt đầu chậm;
0: Chỉ bắt đầu chậm sau khi cắt chỉ, 1: Bắt đầu chậm sau khi cắt chỉ và dừng ở chế độ trung gian
.
P07 2 2 慢速起缝针数
Số mũi đầu chậm
P08 200 100-800 慢速起缝速度
Tốc độ mũi đầu chậm
P09 20 1–20 系统加速灵敏度
Độ nhạy tăng tốc độ của hệ thống
P0A 20 1–20 系统减速灵敏度
Độ nhạy giảm tốc độ của hệ thống
POB 800 200-1200 中速数值
Giá trị trung bình
P0C 50 25-200 低速数值(剪线不顺畅时可把此参数适当调大)
Giá trị thấp ( khi cắt chỉ không được êm, có thể tăng chỉ số này cho thích hợp)
P10 1800 200-2200 前加固缝速度
Tốc độ lại mũi đầu
P11 1800 200-2200 后加固缝速度
Tốc độ lại mũi cuối
P12 1800 200-2200 连续回缝(W缝)速度
Tốc độ của chế độ may W
P13 24 0-70 Bù mũi phía trước 1 lại
mũi đầu số 1
P14 20 0-70 Bù mũi phía trước 2
Lại mũi đầu số 2
P15 24 0-70 Bù mũi sau 1
Lại mũi cuối số 1
P16 20 0-70 Bù mũi sau 2
Lại mũi cuối số 2
P30 0 0-3 Chế độ đường cong điều khiển tốc độ bàn đạp chân. 0: Độ dốc tuyến tính tự động , 1: Độ dốc hai đoạn, 2: Đường cong công suất, 3:
Đường cong hình chữ S
P34 90(350) 0-1024 踏板剪线位置设定(不能高于35)在调整此参数时要把P35调数值到接近P36的数值。剪线灵敏度
Cài đặt vị trí cắt chỉ của bàn đạp (không được cao hon 35)
Khi điều chỉnh tham số này, phải điều chỉnh chỉ số của P35 và P36 tương đương với nhau. Độ nhạy của bàn đạp
P35 300(400) 0-1024 踏板抬压脚位置(设定值在P34和P36之间
Vị trí nâng chân vịt của bàn đạp ( điều chỉnh chỉ số giữa P34 và P36
P36 419 0-1024 脚踏板回中位置(设定值在P35和P37之间
VỊ trí về chính giữa của bàn đạp (điều chỉnh chỉ số giữa P35 và P37)
P37 510 0-1024 踏板前踩运行位置(设定值在P36和P38之间)反应快要把数值小,但是一定要比P36大。
Cài đặt vị trí may của bàn đạp (điều chỉnh chỉ số giữa P36 và P38), muốn đạp nhẹ là may thì chỉnh chỉ số càng nhỏ, nhưng nhất định phải lớn hơn P36
P38 578 0-1024 脚踏板低速运行位置(设定值在P37和P39之间)
Cài đặt vị trí tốc độ thấp của bàn đạp (điều chỉnh chỉ số giữa P37 và P39)
P39 962 0-1024 脚踏板模拟量最大值(设定值不到低于参数38)
Giá trị lớn nhất của tín hiệu liên tục của bàn đạp (chỉ số không thấp hơn P38)
P40 100 0-800 脚踏板抬压脚确认时间
Thời gian nâng chân vịt bằng bàn đạp
P40 1 0-1 上电自动找上针位(0:不找,1:找)
Tự động tìm vị trí chuẩn khi mở máy (0: không tìm ; 1: tìm)
P41 1 0-1 自动加固功能选择
Chọn chức năng lại mũi tự động
P42 0 0-1 Lựa chọn chức năng công tắc may đảo ngược thủ công (0: Chế độ máy nặng sẽ hoạt động khi dừng may ở giữa.
1 : Chế độ anh em sẽ chỉ hoạt động khi may ở giữa) cả khi dừng giữa tháng 5
1: chế độ Brother, chỉ hoạt động khi may
P43 0 0-3 特殊运行模式;0:操作工选择。1:简易缝模式。2:测电机初始角度。3:计算传动比模式
Chế độ may đặc biệt:
0: chế độ thao tác công
1: Chế độ may đơn giản
2: kiểm tra góc độ motor
3: chế độ tính toán tỷ số truyền động
P44 0 0-31 电机低速加力功能开关(0:正常功能。1:低速加力功能档位)
Tắt mở chức năng gia tăng lực tốc độ chậm của motor
0: hoạt động bình thường
1: chức năng gia tăng lực tốc độ chậm của motor
P45 1 0-1 停针模式
Chế độ ngừng kim
P46 100 0-31 按钮补半针命令时间
Thời gian bù nửa mũi khi nhấn nút
P47 150 0-800 按钮补一针命令时间
Thời gian bù một mũi khi nhấn nút
P61 0 0-2 参数传输方式:(0:无动作;1:下传参数(自操作面板向控制器传参数)2: 上传参数(自控制器向操作面板传参数)。
Phương thức truyền tham số
0: không có động tác
1: Truyền tham số dưới ( truyền tham số từ màn hình đến hộp điện
2: Truyền tham số trên ( truyền tham số từ hộp điện đến màn hình)
P62 0 0-2 恢复出厂参数(皮带:1000。直驱:2000。标准6611:2202。标准6730-MD3:2200。标准6730-HD3:2201。杰克无油:2002。)
Tham số khôi phục cài đặt gốc
(máy cơ: 1000 ; liền trục: 2000 ; tiêu chuần 6611: 2202 ; tiêu chuần 6730-MD3: 2200 ; tiêu chuần 6730-HD3: 2201, máy Jack không dầu: 2002)
P63 0 0-2 保存当前自定参数
Lưu tham số đã cài đặt
P64 0 0-9999 Mật khẩu (nhớ không có mật khẩu chung)
Mật mã
Lưu ý: P62 đến P64 cần giữ phím P trong 5 giây để lưu.
Lưu ý: P62 đến P64 cần phải nhấn giữ P 5 giây để lưu lại
系统员参数
Tham số hệ thống
(Nhấn P + vòng xuyến) Tài liệu máy may jack 2000A
Tham số
Tham số
默认值
Chỉ số mặc định
Phạm vi tham số
Phạm vi số
Note
Nội dung
P03 10 5-359 剪线开始角度(相对于下针位角度
Góc độ bắt đầu cắt chỉ ( tương đương với góc độ vị trí xuống kim )
P04 120 10-359 剪线结束角度(相对于下针位角度,需大于系统员参数【03】)
Góc độ kết thúc cắt chỉ ( tương đương với góc độ vị trí xuống kim, chỉ số lớn hơn P03 của tham số hệ thống)
P05 10 1-999 剪线开始延时
Làm chậm thời gian bắt đầu cắt chỉ
P06 60 1-999 剪线结束延时
Làm chậm thời gian kết thúc cắt chỉ
P07 30 1-999 下停针剪线延迟时间
Làm chậm thời gian cắt chỉ của dừng kim dưới
P08 90 1-999 下停针剪线持续时间
Kéo dài thời gian cắt chỉ của dừng kim dưới
P09 120 1-999 下停针剪线复原时间
Khôi phục thời gian cắt chỉ của dừng kim dưới
P0A 60 7-359 剪线加力角度
Góc độ tăng lực cắt chỉ
P11 25 5-359 松线电磁铁启动角度(相对于下针位角度
Góc độ khởi động của cục hút đồng tiền ( tương đương với góc độ vị trí xuống kim
P12 350 10-359 松线电磁铁结束角度(相对于下针位角度)需大于系统员参数【11】
Góc độ kết thúc của cục hút đồng tiền ( tương đương với góc độ vị trí xuống kim), chỉ số cần lớn hơn so với tham số hệ thống P11
P13 1 1-999 松线电磁铁启动延迟时间T1(ms)
Làm chậm thời gian khởi động của cục hút đồng tiền T1(ms)
P14 10 1-999 松线电磁铁上针位后延迟时间T2(ms)
Làm chậm thời gian sau khi kim ở trên của cục hút đồng tiền T2 (ms)
P15 1 0-1 Lựa chọn chức năng quét dòng: 0: tắt, 1: bật.
Chức năng đánh dấu chỉ
0: Tắt
1: Mở
P16 10 1-999 拨线/扫线延迟时间ms
Làm chậm thời gian móc chỉ / đánh chỉ
P17 70 Thứ 1-99 拨线/扫线持续时间ms
Kéo dài thời gian móc chỉ / đánh chỉ
P18 50 1-999 拨线/扫线复原时间ms
Hồi phục thời gian móc chỉ / đánh chỉ
P19 0 0-1 Lựa chọn chức năng kẹp: 0: tắt, 1: bật. (được sử dụng bởi Jack)
Chức năng giữ chỉ đầu vào (dùng cho Jack)
0: Tắt
1: Mở
P1A 70 0-359 钳线开始角度
Góc độ bắt đầu giữ chỉ đầu vào
P1C 140 0-359 钳线结束角度
Góc độ kết thúc giữ chỉ đầu vào
P31 0 0-1 自动测试模式选择:0:定针数,1:定时间。
Chế độ kiểm tra tự động
0: Đặt số kim
1: Đặt thời gian
P32 300 0-1000 安全开关报警确认时间ms(不区分直驱翻台开关和绷缝剪刀保护开关,统一处理方式)
Thời gian xác nhận báo lỗi công tắc an toàn ( không phân biệt công tắc lật đầu của máy liền trục và công tắc bảo hộ dao của máy viền, đều cùng 1 phương pháp giải quyết)
P33 50 0-1000 安全开关恢复确认时间ms
Thời gian xác nhận khôi phục của công tắc an toàn
P34 0 0-1 电机转向:1:反转,0:正转。
Chiều chuyển động motor
1: Nghịch
2: Thuận
P40
1000
0-9999
Tỷ số truyền động cơ/đầu máy: đơn vị 0,001 (nếu tỷ số truyền được tính toán tự động, thông số trong bộ điều khiển có thể khác với thông số trên bảng vận hành)
Tỷ lệ truyền động motor và đầu máy: đơn vị tính 0.001 ( nếu đã chỉnh chế độ tự động tính tỷ lệ truyền dồng, thì chỉ số của tham số này trong hộp điện sẽ khác với chỉ số trên màn hình
P42 0 0-359 上停针位调整角度(相对于上针位传感器的位置偏移)
Điều chỉnh góc độ vị trí dừng kim trên (tương đương với vị trí di dời của dây cảm ứng của vị trí dừng kim trên)
P43 175 0-359 下针位机械角度
Góc độ cơ của vị trí dừng kim dưới
P44 200 0-800 放压脚延迟时间(ms)(如果没有安装台压脚电磁铁应该调整为0001)
Thời gian hạ chân vịt (ms) (nếu không có gắn cục hút nâng chân vịt thì nên điều chỉnh thành 0001)
P45 9 0-359 厚料加力开始角度
Góc độ bắt đầu gia tăng lực may vải dày
P46 57 0-359 厚料加力结束角度
Góc kết thúc gia tăng lực may vải dày
P47 0 0-2000 加油提醒时间(小时,0关闭此功能)
Thời gian nhắc nhở thêm dầu ( theo giờ, số 0 là tắt)
P48 0 0-4000 加油报警,禁止运行时间(小时。0关闭此功能)
Báo thêm dầu, thời gian cấm vận hành (theo giờ, số 0 là tắt)
JK-2000A Tài liệu máy may jack 2000A
Mã lỗi
Lỗi
Mã ý nghĩa
Nội dung
解决措施
Cách giải quyết
Lỗi-01 硬件过流
Phần cứng bất thường
Các bước kiểm tra: 1. Điện áp có bình thường không? 2. Kiểm tra xem bo nguồn có bị lỗi không. 3. Kiểm tra động cơ có bị lỗi không
: 1) Điện áp 2) Bộ xử lý 3) Động cơ
Lỗi-03 系统欠压
Nguồn máy thiếu áp
系统检测输入电压低于正常工作电压
Điện áp của dòng điện nguồn thấp hơn so với bình thường
Lỗi-04 停车时过压
Nguồn điện cao áp khi máy ngừng hoạt động
系统检测输入电压高于正常工作电压
Điện áp của dòng điện nguồn cao hơn so với bình thường
Lỗi-05 运行时过压
Nguồn điện cao áp khi máy đang hoạt động
检查步骤:1.电机运转过程中系统检测到内部电压过高。2.更换水泥电阻.3电源板故障
Kiểm tra: 1) Điện áp của motor khi quay có cao hơn so với bình thường. 2) Thay cục điện trở xả điện 3) Lỗi bo xử lý
Lỗi-06 电磁铁回路故障
Dòng điện cục hút không ổn định
Các bước kiểm tra: 1. Hệ thống phát hiện dòng điện trong mỗi mạch nam châm điện của bộ điều khiển vượt quá phạm vi bình thường. Thay thế nam châm điện.
Kiểm tra: 1) Dòng điện tử hộp điện đến các loại hút có vượt quá phạm vi cho phép, thay cục hút 2) Thay bo nguồn
Lỗi-07 电流检测回路故障
Mạch điện của dòng điện không ổn định
Hệ thống phát hiện cảm biến dòng điện của board mạch bị hỏng và thay thế board nguồn.
Mạch điện của dòng điện đã bị hỏng, phải thay đổi quy trình xử lý
Err-08 Motor khóa
Kẹt motor
Các bước kiểm tra: 1. Đầu tiên, hãy loại trừ xem máy may bị kẹt hay do các yếu tố cơ học khác gây ra và loại bỏ các lỗi cơ học. 2. Kiểm tra lại góc ban đầu. 3. Sau khi loại bỏ các nguyên nhân trên thì báo lỗi có thể do bảng mạch bị hỏng và động cơ thiếu pha. Thay từng cái một để loại bỏ lỗi.
Kiểm tra: 1) Máy bị kẹt hoặc hư hỏng cơ sở 2) Góc động cơ 3) Mạch điện và động cơ
Lỗi-09 放电回路故障
Xả điện không ổn định
更换水泥电阻
Thay cục điện trở xả điện
Lỗi-10 通讯故障
Truyền tín hiệu không ổn định
Các bước kiểm tra: 1. Phích cắm bảng điều khiển tiếp xúc kém 2. Thay thế bảng điều khiển. 3. Thay thế
bảng điều khiển

kênh youtube : Xem tại đây

Xem thêm các bài viết mới nhất tại đây.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *