Bảng mã lỗi máy thùa khuy cảm ứng zoje

TÀI LIỆU MÁY MAY ZOJE 0 lượt xem

Bảng mã lỗi máy thùa khuy cảm ứng zoje

Bảng mã lỗi máy thùa khuy cảm ứng zoje,  Máy thùa khuy mắt phụng điện tử Zoje ZJ5821A là dòng máy thùa đầu tròn điện tử sử dụng công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, sử dụng nhiều hạng mục thiết kế độc đáo, ngoài bộ phận móc ra, còn sử dụng hệ thống bôi trơn dầu sạch, tốc độ cao nhất lên tới 2700 vòng/ phút, nâng cao năng suất thùa.

Không

.

Tên Nội dung tài liệu nganh may
M-001 Đặt giá trị quá lớn Vui lòng nhập giá trị trong phạm vi
M-002 Đặt giá trị quá nhỏ Vui lòng nhập giá trị trong phạm vi
M-003 Lỗi lưu tham số Nhấn Enter để khôi phục cài đặt mặc định
M-004 Lỗi giao tiếp Lỗi giao tiếp giữa bảng điều khiển

và hộp điều khiển

M-005 Đầu hoạt động không khớp với hộp điều khiển Vui lòng kiểm tra mô hình và phần mềm

phiên bản

M-006 Lỗi đồng hồ Đồng hồ phần cứng bị hỏng, vui lòng liên hệ

nhà sản xuất để sửa chữa

M-007 Sai mật khẩu Nhập lại
M-008 ID người dùng sai Nhập lại
M-009 Không xác nhận mật khẩu Nhập lại mật khẩu
M-010 Không thể thay đổi thời gian hệ thống Mật khẩu định kỳ đã được đặt, không thể

thay đổi thời gian hệ thống

M-011 Lỗi nhập mật khẩu  
M-012 Lỗi tải tập tin mật khẩu  
M-013 Lưu mật khẩu thành công  
M-014 Xóa tất cả mật khẩu không thành công Không thể xóa tập tin mật khẩu
M-015 Không xóa mật khẩu Sau khi xóa mật khẩu, đầu vào của tập tin

có vấn đề

M-016 Tệp mật khẩu bị xóa mà không được phép Tệp mật khẩu bị xóa mà không được phép,

làm ơn tắt máy

M-017 Không thể nhập trống Nhập lại mật khẩu
M-018 Mật khẩu hiện tại không khớp Nhập lại mật khẩu hiện tại
M-019 Mật khẩu mới không khớp Nhập lại mật khẩu mới
M-020 Mật khẩu định kỳ giống với siêu

lỗi mật khẩu

Nhập lại mật khẩu
M-021 Vào chế độ chỉnh sửa bảng điều khiển Bạn có chắc không? Cónhập Không        Phần X
M-022 Sửa thành công Sửa lỗi thành công, vui lòng khởi động lại máy
M-023 Sửa lỗi thất bại Vui lòng thực hiện lại
M-024 Khởi tạo SRAM Xóa tất cả dữ liệu trong SRAM, vui lòng tắt

máy và khôi phục công tắc DIP

M-025 Đang Tắt  
M-026 Không có hồ sơ cảnh báo  
M-028 USB được rút ra USB được rút ra
M-029 Lưu phiên bản phần mềm thành công Phiên bản phần mềm được lưu vào thư mục gốc

của đĩa U

M-030 Bộ đếm ở giá trị đặt Nhấn ENTER để phát hành nó
M-031 Trên phạm vi may Hãy chắc chắn rằng mô hình nằm trong

phạm vi may

M-032 Số khâu trên phạm vi Vui lòng giảm số mũi khâu
M-033 Tải các mẫu mặc định Không có mẫu trong bộ nhớ, vui lòng tải mặc định

mô hình

M-034 Lỗi dữ liệu mẫu Lỗi dữ liệu mẫu hiện tại, nó sẽ được thay thế bằng

mẫu mặc định

M-035 Không thể mở tệp thông tin mẫu Khôi phục cấu hình mẫu mặc định
M-036 Khôi phục cài đặt mặc định Nhấn Enter để thực hiện thao tác; Nhấn ESC để

bỏ

M-037 Phục hồi thông số thành công Phục hồi thành công tham số. Hay khở i đôṇ g laị máy móc
M-038 Khôi phục tất cả các cài đặt Bạn có chắc không? Cónhập Không        Phần X
M-039 Khôi phục các mục đã chọn Bạn có chắc không? Cónhập Không        Phần X
M-040 Không chọn một mục Vui lòng chọn một hoặc một vài tham số
M-041 Thành công Hoạt động hiện tại là thành công
M-042 Thất bại Hoạt động hiện tại không thành công
M-043 Khởi tạo đĩa U Nhấn Enter để thực hiện thao tác; Nhấn ESC để thoát. Việc khởi tạo sẽ xóa tất cả các tệp trong

Đĩa U

M-044 Khởi tạo bộ nhớ Nhấn Enter để thực hiện thao tác; Nhấn ESC để thoát. Việc khởi tạo sẽ xóa tất cả các tệp trong

ký ức

M-045 Làm ơn tắt máy Hoạt động hiện tại đã kết thúc, vui lòng khởi động lại

máy móc

M-046 Không chọn mục cập nhật Vui lòng chọn ít nhất một mục để cập nhật
M-047 Mục đã chọn để cập nhật không tồn tại Nếu mục không có tệp cập nhật, hệ thống sẽ hủy lựa chọn. Nếu người dùng muốn cập nhật

phần còn lại, vui lòng xác nhận lại

M-048 Cập nhật thành công Cập nhật thành công, vui lòng khởi động lại máy
M-049 Sao chép thất bại Kiểm tra phòng bộ nhớ
M-050 Sao chép thất bại, Kiểm tra xem đĩa U có được kéo ra không
M-051 Không chọn mục cập nhật Vui lòng chọn ít nhất một mục để cập nhật
M-055 Lỗi may theo chu kỳ Tệp mẫu có lỗi
M-056 Mở tệp thất bại Mở tệp thất bại
M-057 Xóa tất cả các tham số tùy chỉnh Bạn có chắc không? Cónhập Không        Phần X
M-058 Trên phạm vi thiết lập  

Bảng mã lỗi

E-001 iPMover-điện áp quá dòng Tắt máy và kiểm tra thiết bị như sau:

1  Kiểm tra điện áp đầu vào

2  Khởi tạo lại động cơ chính 3 Kiểm tra tải trọng tại trục chính và

tắc nghẽn tại cơ chế

4  Kiểm tra động cơ chính

5  、 Kiểm tra bảng mẹ.

E-002 Thiết bị bổ sung (24V) quá điện áp Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra kết nối ngắn tại cáp điều khiển của van điện từ

2  Kiểm tra tình trạng của bảng mở rộng

E-003 Thiết bị bổ sung (24V)

điện áp thấp

Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới 1 Kiểm tra tình trạng của bảng mở rộng
E-004 Lỗi EEPROM Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra việc lắp đặt bảng đầu

2  Kiểm tra kết nối của cáp X9.

E-005 Lỗi động cơ chạy Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra tải trọng tại trục chính và tắc nghẽn tại cơ chế

2  Kiểm tra động cơ chính

3  Khởi tạo lại động cơ chính

4  Kiểm tra bảng mẹ

Trục trặc đặc biệt
E-006 Nhấn phím Tạm dừng ở trạng thái sẵn sàng Phát hành tạm dừng chuyển đổi
E-007 Nhấn phím Tạm dừng sẵn sàng

May

Nhấn phím RESET
E-008 Tạm dừng kết nối xấu Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới Phần 1

、 Kiểm tra cài đặt công tắc tạm dừng

2 Kiểm tra kết nối của cáp tạm dừng.

E-009 Start Switch bị giữ hoặc xấu

kết nối lúc khởi động

Thả công tắc khởi động hoặc tắt máy. Và

kiểm tra kết nối của công tắc khởi động

E-010 Công tắc chân vịt bị giữ hoặc xấu

kết nối tại công tắc ép

Thả công tắc khởi động hoặc tắt máy. Và kiểm tra kết nối của công tắc
E-011 Đầu máy bị nghiêng. Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra việc lắp đặt công tắc an toàn

2 Kiểm tra kết nối của cáp chuyển đổi an toàn.

E-012 Thanh kim vị trí trên khác thường Xoay bánh xe đến vị trí trên
E-013 Đồng bộ hóa Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới
  lỗi kết nối máy dò 1  Kiểm tra kết nối của cáp động cơ chính

2  Kiểm tra động cơ chính

E-014 Không thể tìm thấy nguồn gốc động cơ cho ăn X. Động cơ cho ăn X kết nối bất thường hoặc xấu tại cảm biến nguồn gốc X Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra kết nối của cáp tại cảm biến động cơ X

2  Kiểm tra cảm biến X và tín hiệu của nó

3  Kiểm tra động cơ X và chuyển động của nó

4  Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-015 Không thể tìm thấy nguồn gốc động cơ cho ăn Y. Động cơ cho ăn Y kết nối bất thường hoặc xấu ở cảm biến nguồn

gốc Y

Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra kết nối của cáp tại cảm biến động cơ Y

2  Kiểm tra cảm biến Y và tín hiệu của nó

3  Kiểm tra động cơ Y và chuyển động của nó

4  Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-016 Không thể tìm thấy origin nguồn gốc động cơ cho ăn. động cơ cho ăn kết nối bất thường hoặc xấu tại cảm biến

nguồn gốc

Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra kết nối của cáp tại cảm biến động cơ Z

2  Kiểm tra cảm biến Z và tín hiệu của nó

3  Kiểm tra động cơ Z và chuyển động của nó

4  Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-017 iPM Quá dòng Tắt máy và kiểm tra thiết bị như sau:

1  Kiểm tra điện áp đầu vào

2  Khởi tạo lại động cơ chính

3  Kiểm tra tải trọng tại trục chính và tắc nghẽn tại cơ chế

4  Kiểm tra động cơ chính

5  Kiểm tra bảng mẹ

E-018 iPM Quá dòng Tắt máy và kiểm tra thiết bị như sau:

1  Kiểm tra điện áp đầu vào

2  Khởi tạo lại động cơ chính

3  Kiểm tra tải trọng tại trục chính và tắc nghẽn tại cơ chế

3 Kiểm tra động cơ chính 5 Kiểm tra bảng mẹ

E-019 Chương trình chuyển đổi chính điều khiển hoặc lỗi động cơ. Tắt máy đi. Vui lòng cập nhật điều khiển chính phần mềm một lần nữa.
E-020 Phá vỡ sợi trên Nhấn đặt lại
E-021 Thiết bị cắt chỉ dưới cùng không hoạt động hoặc

cảm biến cắt chỉ dưới

cùng bất thường

Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra cài đặt dưới cùng thiết bị cắt chỉ

2  Kiểm tra áp suất

3  Kiểm tra cài đặt và làm việc

    tình trạng của cảm biến phát hiện cắt chỉ dưới cùng

4  Kiểm tra cáp ở phía dưới cảm biến cắt chỉ

5  Thay đổi tham số U558 và U559 để hủy kích hoạt thiết bị cắt chỉ dưới cùng hoặc

cảm biến

E-022 Búa được hạ thấp hoặc cảm biến vị trí búa là bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra việc lắp đặt búa và chặn ở cơ chế

2  Kiểm tra áp suất

3  Kiểm tra tình trạng lắp đặt và làm việc của cảm biến búa

4  Kiểm tra kết nối cáp trên cảm biến búa

5  Thay đổi tham số U552, U553 và U554 thành hủy kích hoạt cảm biến phát hiện.

E-023 Búa không hạ thấp hoặc cảm biến vị trí búa là bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra việc lắp đặt búa và chặn ở cơ chế

2  Kiểm tra áp suất

3  Kiểm tra tình trạng lắp đặt và làm việc của cảm biến búa

4  Kiểm tra kết nối cáp trên cảm biến búa

5  Thay đổi tham số U552, U553 và U554 thành tắt cảm biến phát hiện

E-024 Quá điện Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra nguồn điện. Hãy chắc chắn rằng nó ổn định

2  Kiểm tra bảng mẹ

E-025 Động cơ bước quá điện áp Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra tất cả các động cơ bước.

2  Kiểm tra bảng bước và bảng mẹ.

E-026 Nguồn điện áp thấp Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra nguồn điện. Hãy chắc chắn rằng nó ổn định

2  Kiểm tra bảng mẹ

E-027 Động cơ bước quá dòng Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra động cơ bước

2  Kiểm tra các bước bước.

E-028 Quạt không hoạt động Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1  Kiểm tra việc lắp đặt quạt làm mát

2  Kiểm tra kết nối cáp trên quạt làm mát.

E-029 Búa không thể đi xuống Tắt máy để tăng áp lực dao
E-030 Bậc thang

giao tiếp bất thường

Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối giữa bảng giao tiếp bước và bảng mẹ

2 Kiểm tra bảng bước.

E-031 Động cơ X chạy bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra cáp truyền thông của bước bảng

2 Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-032 Động cơ Y chạy bất thường. Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới Phần 1

、 Kiểm tra cáp liên lạc của bước

bảng

2 Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-033 Ván vải trên phạm vi Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra phạm vi của tham số. Hãy đảm bảo rằng tham số mẫu không vượt quá phạm vi của

máy ép

2 Kiểm tra kết nối cáp giữa

bảng điều khiển và hộp điều khiển chính.

E-034 Động cơ Z chạy bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối cáp truyền thông trên bảng bước

2 Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-035 Động cơ vòng lặp bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra tải trọng tại trục chính và tắc nghẽn tại cơ chế

2 Kiểm tra kết nối của cáp động cơ trục chính

3 Kiểm tra động cơ chính

E-036 Lỗi tín hiệu vị trí trục chính 0 Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối của cáp động cơ trục chính

2 Kiểm tra động cơ chính

3 Kiểm tra bảng mẹ

E-037 Lỗi bộ mã hóa trục chính Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối của cáp động cơ trục chính

2 Kiểm tra bảng mẹ

E-038 Trục chính dừng bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra cài đặt và tải của cơ chế

2 Kiểm tra động cơ chính

E-039 Khâu dừng bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới
    1 Kiểm tra kết nối của công tắc dừng khẩn cấp
E-040 SPI giao tiếp bận Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối cáp giữa bảng bước và bộ điều khiển chính

2 Kiểm tra bảng bước

E-041 Lỗi tín hiệu khâu Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra việc lắp đặt trục chính 2 Kiểm tra việc lắp đặt cảm biến kim phía trên

3 Kiểm tra kết nối cáp và hoạt động tình trạng của cảm biến kim trên.

E-042 X motor bận. Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối cáp giữa bảng bước và bộ điều khiển chính

2 Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-043 Y motor bận Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới Phần 1

、 Kiểm tra kết nối cáp giữa

bảng bước và bộ điều khiển chính 2 Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-044 Động cơ Z bận Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối cáp giữa bảng bước và bộ điều khiển chính

2 Kiểm tra bảng điều khiển bước

E-045 Lỗi số mẫu khâu Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới Phần 1

、 Kiểm tra cài đặt các tham số mẫu

2 Kiểm tra kết nối cáp giữa bảng và hộp điều khiển chính.

E-046 Tốc độ trục chính bất thường Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra kết nối cáp của động cơ trục chính

2 Kiểm tra động cơ chính

3 Khởi tạo lại động cơ chính

E-047 Không có thiết bị mã hóa Tắt máy đi. Cập nhật lại chương trình.
E-048 Sai mật khẩu 1 Tắt máy đi. Cập nhật lại chương trình.
E-049 Sai mật khẩu 2 Tắt máy đi. Cập nhật lại chương trình.
E-050 Áp lực thấp Tắt máy và kiểm tra thiết bị như bên dưới

1 Kiểm tra việc lắp đặt công tắc kiểm tra áp suất không khí

2 Kiểm tra kết nối cáp của công tắc kiểm tra áp suất không khí

3 、 Kiểm tra tình trạng làm việc của van. Chế tạo chắc chắn công tắc van mở bình thường

Bảng mã lỗi máy thùa khuy cảm ứng zoje

Mã lỗi KHUY MẮT PHUNG ZOJE
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *